बंद करे

शिक्षा

टोल फ्री नंबर: – 1800-1800-090

स्कूल के प्रकार:-

 • सरकारी प्राथमिक विद्यालय: 540
 • अनएडेड प्राथमिक विद्यालय: 159
 • सरकारी मध्य विद्यालय: 313
 • अनधिकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय: 51
 • सरकारी बेसिक स्कूल: 5
 • नवोदय विद्यालय: 1
 • केन्द्रीय विद्यालय: 1
 • सरकार। हाई स्कूल: 33
 • अल्पसंख्यक हाई स्कूल: 17
 • परियोजना हाई स्कूल: 3
 • कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल: 4